Tobak – ett av de största folkhälsoproblemen

Göran Löfroth

Sammanfattning


Användningen av tobak har blivit ett av de största folkhälsoproblemen. Numera är det allmänt känt att rökning ger upphov till flera livshotande och funktionsnedsättande sjukdomar. Samhällskostnaderna för dessa överskrider vad tobakskonsumenterna betalar i tobaksskatt. Det tobakspreventiva arbetet har många facetter. I de nationella artiklarna som återfinns
i detta nummer beskrivs hur detta arbete utformats i de fem nordiska länderna.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!