Primärvårdens uppföljning av patienter med hjärtsvikt

Jan Mårtensson

Sammanfattning


Antalet personer med diagnosen hjärtsvikt ökar i den industrialiserade världen och i Sverige är hjärtsvikt den vanligaste orsaken till sjukhusinläggning bland personer över 65 år. Flera studier har visat att ca hälften av alla inläggningar troligtvis kunde ha förhindrats, framförallt genom att patienten bättre följer läkemedelsordinationer och råd om livsstil och kost, samt ett ökat samarbete mellan slutenvård och primärvård. I denna artikel ges en beskrivning av den viktiga roll primärvården har vid uppföljning av patienter med hjärtsvikt.

Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!