Socialstyrelsens arbete för att motverka hemlöshet

Kerstin Wigzell, Anna Qvarlander, Annika Remaeus

Sammanfattning


Artikeln beskriver Socialstyrelsens regeringsuppdrag och arbete mot hemlöshet med exempel på projekt som skulle kunna vara tillämpliga på Erik, en ung utslagen blandmissbrukare med psykiska problem. Vanliga svårigheter och vägar att lösa dessa beskrivs också, liksom erfarenheter
av framgångsfaktorer från utvärderingar av projekt.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!