Uppföljning av tillgängligheten i Östergötland

Björn Hansson

Sammanfattning


I Landstinget Östergötland har uppgifter om förväntade och verkliga
väntetider i vården samlats i ett central register baserat på uppgifter
från kliniker och sjukhus. I denna artikel beskrivs databasens
uppbyggnad och några resultat redovisas från den utvidgade vårdgarantin
2005.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!