Upplevda möjligheter och hinder i samverkansprocessen kring mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar

Lisa Blom

Sammanfattning


Sedan den 1 juli 2006 har kommun, landsting och Migrationsverket ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar. En väl fungerande samverkan borde därför vara av vikt för att erbjuda ett mottagande som uppmärksammar och tillgodoser de ensamkommande barnens och ungdomarnas behov samt är i linje med de rättigheter som barnen har enligt FN:s konvention om barnens rättigheter. Denna artikel utgår från den uppsats, Cnivå, som artikelförfattaren skrev under våren 2008 vid Folkhälsovetenskapliga programmet, Institutionen för Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet. Syftet var att studera upplevda möjligheter och hinder i samverkansprocessen kring ensamkommande barn och ungdomar.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!