Projektledare inom den idéburna sektorns ANDT-förebyggande arbete

Susanna Geidne

Sammanfattning


I Sverige ges stora ekonomiska bidrag till det civila samhället och betydelsen av dess kunskap, erfarenhet och engagemang är en vital del av arbetet med att nå målen i ANDT-strategin. Sedan 2003 är ett forskarteam vid Örebro universitet engagerade för forskning, dokumentation och stöd till idéburna organisationer inom regeringens ANDT-satsning. Kunskap om de som arbetar ANDT-förebyggande inom idéburna organisationer är viktig då dessa personer ofta har en betydande roll för projektens resultat. Denna artikel belyser projektledarnas bakgrund, arbetsuppgifter samt deras roll som projektledare. Vår ”typiska” projektledare har många likheter med ideellt engagerade, men även med de som arbetar med ANDT-förebyggande inom det offentliga. Samtidigt är de en heterogen grupp beroende av vilka organisationer de representerar.


Nyckelord


Idéburna organisationer, ANDT, Förebyggande arbete, Projektledare, Ideella sektorn

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!