Temanr 6, 2018

Jämlik hälsa och hållbara samhällen – Vad gör vi nu? är temat för nummer 6, 2018. Temanumret är det femte, sedan 2011, som SMT publicerat om teori och praktik kring ojämlikhet i hälsa och syftar till att ge en bild av hur arbetet med att minska ojämlikhet i hälsa ser ut i Sverige idag. Numret tar sin utgångspunkt i den folkhälsopolitiska propositionen riksdagen beslutade om i juni 2018 för att därefter komma in på förutsättningar för att kunna omsätta intentionerna i riksdagsbeslutet i handling samt med några exempel återspegla vad som görs i praktiken.
Temaredaktör för numret är Göran Henriksson, Samhällsmedicinsk rådgivare, Västra Götalandsregionen.
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!