Temanummer 4, 2018

Socialmedicinsk tidskrift nr 4/2018

Det nya numret av Socialmedicinsk tidskrift innehåller forskningsartiklar som inkommit till redaktionen under det senaste året. Två handlar om skolan; om arbetsmiljön när lärarna som yrkesgrupp träder in i nya roller och om skolan som arena för hälsofrämjande arbete - främst tobaksprevention. I numret ryms också tankar om hälso- och sjukvårdens förändring utifrån Göran Dahlgrens bok "När sjukvården blev en marknad", bl.a. i en av flera recensioner och i numrets ledarartikel. I numret lyfts också andra typer av forskningsfrågor,t.ex. religiösa uppfattningar och dess betydelse för hälso- och sjukvårdens praktikformer.   

Omslag: Marita Möller.

Vill du köpa numret i pappersform kostar det 150 kr + porto och kan beställas från redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!