Gå tillbaka till artikeldetaljer Flödesmodellen Version 1.0 Individbaserad verksamhetsuppföljning inom hälsooch sjukvård med hjälp av en generisk processodell - flödesmodellen
Ladda ner