Bläddra Titelregister


 
Nummer Titel
 
Vol 86, Nr 1 (2009): Folkhälsoutbildning - en aktuell översikt Utbildning – viktig grund för bra kunskapsbaserat Detaljer   PDF
Bengt Wramner
 
Vol 86, Nr 1 (2009): Folkhälsoutbildning - en aktuell översikt Folkhälsovetenskap - arbetet med ämnets definition Sammanfattning   PDF
Lars Cernerud, Hanna Arnesson, Susanna Kugelberg, Gun Paulsson, Håkan Brodin, Marie Cesares Olsson, Daniel Ainestrand
 
Vol 86, Nr 1 (2009): Folkhälsoutbildning - en aktuell översikt Dags att precisera ämnet folkhälsovetenskap Sammanfattning   PDF
Lars Cernerud
 
Vol 86, Nr 1 (2009): Folkhälsoutbildning - en aktuell översikt Autonoma symtom - diagnosövergripande hälsostörning Sammanfattning   PDF
Curt Nyström, Orvar Nyström
 
Vol 86, Nr 1 (2009): Folkhälsoutbildning - en aktuell översikt Preventiv medicin. Teori och praktik Detaljer   PDF
Annette Sverker
 
Vol 86, Nr 1 (2009): Folkhälsoutbildning - en aktuell översikt Nordiska högskolan för Folkhälsovetenskap (NHV) ett nordiskt utbildnings- och Kunskapscentrum för Folkhälsovetenskap Sammanfattning   PDF
Karin C Ringsberg, Stefan Thorpenberg
 
Vol 86, Nr 1 (2009): Folkhälsoutbildning - en aktuell översikt Konsortiet – ett tioårigt nätverkssamarbete i folkhälsoutbildning Sammanfattning   PDF
Bengt Wramner
 
Vol 86, Nr 1 (2009): Folkhälsoutbildning - en aktuell översikt Vad hände sedan? En alumnstudie bland studenter som genomgått kandidatutbildning i folkhälsovetenskap Sammanfattning   PDF
Robert Larsson, Cecilia Ljungblad
 
Vol 86, Nr 1 (2009): Folkhälsoutbildning - en aktuell översikt Tillämpad hälsoteknik - ett nytt forskningsämne vid Blekinge Tekniska Högskola Sammanfattning   PDF
Ewy Olander, Lina Nilsson
 
Vol 86, Nr 1 (2009): Folkhälsoutbildning - en aktuell översikt Masterutbildning i hälsovetenskap - folkhälsovetenskap i ett integrerat ämnesområde Sammanfattning   PDF
Göran Ejlertsson, Irena Dychawy Rosner
 
Vol 86, Nr 1 (2009): Folkhälsoutbildning - en aktuell översikt Folkhälsovetenskapliga utbildningar i Europa - utmaningar och möjligheter Sammanfattning   PDF
Agneta Yngve, Susanna Kugelberg, Irja Haapala
 
Vol 86, Nr 1 (2009): Folkhälsoutbildning - en aktuell översikt Examensarbeten och det omgivande samhället Sammanfattning   PDF
Kristina Pellmer
 
Vol 86, Nr 1 (2009): Folkhälsoutbildning - en aktuell översikt Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet Sammanfattning   PDF
Annika Jakobsson
 
Vol 86, Nr 1 (2009): Folkhälsoutbildning - en aktuell översikt Reflekterande alumni - en studie av tidigare magisterstudenter vid institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet Sammanfattning   PDF
Kristofer Dreiman, Bjarne Jansson, Bo JA Haglund
 
Vol 86, Nr 1 (2009): Folkhälsoutbildning - en aktuell översikt Från fristående kurser i folkhälsovetenskap till folkhälsoprogram i enlighet med Bolognaprocessen Sammanfattning   PDF
Bo JA Haglund, Bjarne Jansson, Leif Svanström
 
Vol 86, Nr 1 (2009): Folkhälsoutbildning - en aktuell översikt Det brustna kvinnohjärtat – om kvinnors hjärt-kärlsjukdomar Detaljer   PDF
Rolf Ekroth
 
Vol 86, Nr 1 (2009): Folkhälsoutbildning - en aktuell översikt Pillret, en berättelse om depression och doktorer, forskare och Freud, människor och marknader Detaljer   PDF
Andreas Wilhelmsson
 
Vol 86, Nr 2 (2009): Socialmedicinsk forskning på KI Barn- och ungdomsepidemiologi Sammanfattning   PDF
Finn Rasmussen
 
Vol 86, Nr 2 (2009): Socialmedicinsk forskning på KI Kontextuellt socialt kapital och ohälsa Sammanfattning   PDF
Karin Engström
 
Vol 86, Nr 2 (2009): Socialmedicinsk forskning på KI Min socialmedicinska omgivning Detaljer   PDF
Bo JA Haglund
 
Vol 86, Nr 2 (2009): Socialmedicinsk forskning på KI Forskargruppen om Säkerhetsfrämjande och skadeförebyggande arbete - kanske den äldsta i världen i sitt slag? Sammanfattning   PDF
Leif Svanström, Bjarne Jansson, Joaquim Soares
 
Vol 86, Nr 2 (2009): Socialmedicinsk forskning på KI Forskning inom gruppen Equity and health policy (Hälsopolitisk analys och jämlikhet i hälsa Sammanfattning   PDF
Bo Burström
 
Vol 86, Nr 2 (2009): Socialmedicinsk forskning på KI Forskning i hälsofrämjande arbete – ett interventivt forskningsområde med syfte att bidra till större social rättvisa Sammanfattning   PDF
Bo JA Haglund, Per Tillgren
 
Vol 86, Nr 2 (2009): Socialmedicinsk forskning på KI Metoder för att mäta och analysera psykisk sjuklighet i befolkningen Sammanfattning   PDF
Yvonne Forsell
 
Vol 86, Nr 2 (2009): Socialmedicinsk forskning på KI Forskargruppen i alkohol- och drogepidemiologi, prevention och behandling Sammanfattning   PDF
Anders Romelsjö, Sven Andréasson, Håkan Leifman
 
Vol 86, Nr 2 (2009): Socialmedicinsk forskning på KI Återbesök till öppenvårdspsykiatrin i Bosnien-Hercegovina Sammanfattning   PDF
Bengt Lagerkvist, Lars Jacobsson, Emina Music
 
Vol 86, Nr 2 (2009): Socialmedicinsk forskning på KI Repetoaren av fritidsaktiviteter hos äldre: ålders- och könsskillnader Sammanfattning   PDF
Ingeborg Nilsson
 
Vol 86, Nr 2 (2009): Socialmedicinsk forskning på KI Alna-utbildning ger mer alkoholprevention? - en jämförelse av alkoholpreventiva insatser rapporterade av utbildad och outbildad personal Sammanfattning   PDF
Håkan Källmén, Håkan Leifman
 
Vol 86, Nr 2 (2009): Socialmedicinsk forskning på KI Barn i utsatta miljöer och livssituationer Sammanfattning   PDF
Jane Brodin
 
Vol 86, Nr 2 (2009): Socialmedicinsk forskning på KI Alkohol – En aktör att räkna med Sammanfattning   PDF
Eddy Nehls
 
Vol 86, Nr 2 (2009): Socialmedicinsk forskning på KI Vem ger verkligheten namn? Om forskningsbistånd och blinda fläckar Detaljer   PDF
Leif Öjesjö
 
Vol 86, Nr 3 (2009): Arbetslivsinriktad rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering Detaljer   PDF
Gun Johansson, Kerstin Ekberg
 
Vol 86, Nr 3 (2009): Arbetslivsinriktad rehabilitering Faser i arbetslivsinriktad rehabilitering Sammanfattning   PDF
Kerstin Ekberg
 
Vol 86, Nr 3 (2009): Arbetslivsinriktad rehabilitering Begreppet arbetsförmåga Sammanfattning   PDF
Lennart Nordenfelt
 
Vol 86, Nr 3 (2009): Arbetslivsinriktad rehabilitering Med arbetsförmåga, utan anställningsbarhet Sammanfattning   PDF
Daniel Melén
 
Vol 86, Nr 3 (2009): Arbetslivsinriktad rehabilitering Vilken betydelse har positivt bemötande för återgång till arbete? Sammanfattning   PDF
Ulrika Müssner, Tommy Svensson, Elsy Söderberg
 
Vol 86, Nr 3 (2009): Arbetslivsinriktad rehabilitering Återgång i arbete efter en längre sjukskrivning Sammanfattning   PDF (English)   PDF
Bodil Heijbel, Malin Josephson
 
Vol 86, Nr 3 (2009): Arbetslivsinriktad rehabilitering Anpassningar av arbetet vid ohälsa Sammanfattning   PDF (English)   PDF
Gun Johansson
 
Vol 86, Nr 3 (2009): Arbetslivsinriktad rehabilitering ”Röster” i samtal om arbetsförmåga - Kommunikativa processer i avstämningsmöten Sammanfattning   PDF
Pia Bülow
 
Vol 86, Nr 3 (2009): Arbetslivsinriktad rehabilitering Samverkan kring återgång i arbete: var är arbetsgivarna? Sammanfattning   PDF
Christian Ståhl
 
Vol 86, Nr 3 (2009): Arbetslivsinriktad rehabilitering Ståhjälpmedel - Är ståendet en mänsklig rättighet eller en medicinsk behandling? Sammanfattning   PDF
Birgitta Nordström, Lilly Ekenberg
 
Vol 86, Nr 3 (2009): Arbetslivsinriktad rehabilitering Patientkommunikation i praktiken – information, dialog, delaktighet. Detaljer   PDF
Kristofer Hansson
 
Vol 86, Nr 4 (2009): Suicidprevention och trygghet Suicid efter suicidförsök – prognosen beror på psykiatrisk diagnos Sammanfattning   PDF
Dag Tidemalm, Bo Runeson
 
Vol 86, Nr 4 (2009): Suicidprevention och trygghet Unga inneliggande patienter med självdestruktivt beteende Sammanfattning   PDF (English)   PDF
Margareta Samuelsson, Lena Eidevall, Lil Träskman-Bendz, Agneta Öjehagen, Ralf Jensen
 
Vol 86, Nr 4 (2009): Suicidprevention och trygghet Metaforer noen dør med Sammanfattning   PDF
Stian Biong
 
Vol 86, Nr 4 (2009): Suicidprevention och trygghet Suicid och suicidprevention inom järnvägstrafik Sammanfattning   PDF
Helena Rådbo, Ragnar Andersson
 
Vol 86, Nr 4 (2009): Suicidprevention och trygghet Ett år efter folkhälsopropositionen – hur har det gått? Sammanfattning   PDF
Maria Larsson
 
Vol 86, Nr 4 (2009): Suicidprevention och trygghet Selvmordsforebygging ved regionalt senter i helseregion øst i Norge Sammanfattning   PDF
Georg Schjelderup, Randi Andenæs, Nils Petter Reinholdt
 
Vol 86, Nr 4 (2009): Suicidprevention och trygghet Svenska kyrkans arbete med suicidprevention Sammanfattning   PDF
Conny Brandell, Else-Marie Törnberg, Jakob Lindkvist
 
Vol 86, Nr 4 (2009): Suicidprevention och trygghet Organiserad suicidprevention - Ett inlärningsperspektiv och en projektkatalog Sammanfattning   PDF
Margit Ferm
 
Vol 86, Nr 4 (2009): Suicidprevention och trygghet Suicidprevention och trygghet Detaljer   PDF
Jan Beskow, Bo Runeson
 
Vol 86, Nr 4 (2009): Suicidprevention och trygghet Suicid - ett folkhälsoperspektiv på prevention Detaljer   PDF (English)   PDF
Sven Bremberg
 
Vol 86, Nr 4 (2009): Suicidprevention och trygghet Sverige inte intresserat av världens främsta suicidpreventiva program Detaljer   PDF
Alfred Skogberg
 
Vol 86, Nr 4 (2009): Suicidprevention och trygghet Ett psykiatriskt perspektiv på suicidprevention Detaljer   PDF
Bo Runeson, Marie Dahlin
 
Vol 86, Nr 4 (2009): Suicidprevention och trygghet Kognitiv Suicidprevention - Ett nytt sätt att förstå suicidalitet Detaljer   PDF
Jan Beskow
 
Vol 86, Nr 4 (2009): Suicidprevention och trygghet Icke som en annan människa – Psykisk sjukdom i mötet mellan psykiatrin och lokalsamhället under 1800-talets andra hälft. Detaljer   PDF (English)   PDF
Andreas Wilhelmsson
 
Vol 86, Nr 6 (2009): Försäkringsmedicin - i gränssnittet mellan medicin och försäkring Evidensbaserad hälsopolicy: är den möjlig? Om värderingar, vetenskap och dynamiska effekter. Sammanfattning   PDF
Anders Jeppsson
 
Vol 92, Nr 6 (2015): Etik och politik i epidemibekämpning 2nd announcement: 8th Nordic Health Promotion Research Conference, 2016 Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 92, Nr 3 (2015): Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri 8th Nordic Health Promotion Research Conference, 2016 Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 93, Nr 1 (2016): Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar Å andra sidan! Sammanfattning   PDF
Anna Pfeifer
 
Vol 94, Nr 3 (2017): Folkhälsoutbildningar i Sverige A global workspace is the emerging reality for future public health workforce. Sammanfattning   PDF
Leah Emegwa Okenwa, Stéphanie Paillard-Borg, Petter Tinghög, Fredrik Saboonchi, Eva Ingmarie von Strauss
 
Vol 87, Nr 5-6 (2010): Ragnar Berfenstam - ett minnesnummer A nationwide study of asthma and allergy in Swedish preschool children with special reference to environment, daycare, prevalence, co-ocurrence and incidence Detaljer   PDF
Kristina Bröms
 
Vol 91, Nr 1 (2014): Idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete A Pill for the Ill? Depression, Medicalization and Public Health. Detaljer   PDF
Andreas Vilhelmsson
 
Vol 88, Nr 1 (2011): Socialmedicin för säkerhets skull A Safe Community – En hyllning till Leif Svanström Detaljer   PDF
Bjarne Roland Jansson
 
Vol 97, Nr 5 och 6 (2020): Psykisk hälsa hos unga ABC for mental sundhed i Danmark – eksempler på mental sundhedsfremme blandt unge Sammanfattning   PDF
Line Nielsen, Katrine Rich Madsen, Charlotte Bjerre Meilstrup
 
Vol 83, Nr 4 (2006): Internationell hälsa - ett temanummer från IHCAR Abortmönster och könskvot vid födseln på landsbygden i Yunnan, Kina Sammanfattning   PDF
Petra Löfstedt, Luo Shusheng, Annika Johansson
 
Vol 94, Nr 1 (2017): Integrativ hälso- och sjukvård med fokus på Vidarkliniken Absolute abstinence? A mixed methods study of alcohol use during pregnancy among parents and midwives in England and Sweden Sammanfattning   PDF
Lisa Angelica Schölin
 
Vol 88, Nr 6 (2011): Psykiatrin i samhällets förändringsvindar AD/HD – dags att också uppmärksamma psykosociala förhållanden? Sammanfattning   PDF
Tomas Ljungberg
 
Vol 97, Nr 3 (2020): Nordic Health Promotion Research Addressing Sustainable Health Promotion in Theory and Practice - Nordic Contexts – Nordic Perspectives Sammanfattning   PDF
Anne Liveng, Nicole Thualagant, Catrine Kostenius, Sami Kokko
 
Vol 97, Nr 3 (2020): Nordic Health Promotion Research Addressing the Social Determinants of Health in the Nordic Countries: Wicked or Tame Problem? Sammanfattning   PDF
Elisabeth Fosse, Marit Kristine Helgesen
 
Vol 90, Nr 3 (2013): ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser - SLUTSÅLD ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser Detaljer   PDF
Ylva Ginsberg, Bo J A Haglund
 
Vol 90, Nr 3 (2013): ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser - SLUTSÅLD ADHD och sociala insatsers betydelse Detaljer   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 92, Nr 5 (2015): Forskning och teori – ett blandnummer ADHD på kartan: om geografiska skillnader i medicinering till barn och unga Sammanfattning   PDF
Patrik Karlsson, Tommy Lundström
 
Vol 92, Nr 1 (2015): Att sammanfoga det sönderdelade – om kultur och kontext vid psykiatrisk diagnostik ADHD som en samtida kulturdiagnos Sammanfattning   PDF
Fredrik Svenaeus
 
Vol 90, Nr 3 (2013): ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser - SLUTSÅLD ADHD ur ett socioekonomiskt perspektiv Sammanfattning   PDF
Ingvar Nilsson, Eva Nilsson-Lundmark
 
Vol 90, Nr 3 (2013): ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser - SLUTSÅLD ADHD – Hjälp eller stjälp? Sammanfattning   PDF
Lotta Abrahamsson
 
Vol 95, Nr 6 (2018): Kommissionen för jämlik hälsa - Hur går vi vidare? Agenda 2030, hållbar utveckling och jämlikhet i hälsa Sammanfattning   PDF
Jonas Frykman
 
Vol 87, Nr 2 (2010): Kultur och hälsa Aggressiv musik som copingstrategi Sammanfattning   PDF
Fereshteh Ahmadi, Maria Norberg
 
Vol 94, Nr 3 (2017): Folkhälsoutbildningar i Sverige Akademiska folkhälsoutbildningar i Sverige – en översikt Sammanfattning   PDF
Gunnel Gustafsson, Anna Johansson, Per Tillgren
 
Vol 97, Nr 4 (2020): Samverkan för Agenda 2030 Akademiskt samskapande och Agenda 2030: Kommunikation, tillit, integritet och makt Sammanfattning   PDF
Jonas Stier
 
1 - 80 av 1536 komponeneter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!