Författardetaljer

Sellgren, Ulla, Pensionerad gynekolog. Tidigare student på NHV, Nordiska Hälsovårdshögskolan, i Göteborg. Numera på deltid verksam inom VGRs program för utlandsutbildade läkare, PLUS.

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!