Författardetaljer

Elgán, Tobias H, fil.dr., STAD, Centrum för psykiatriforskning, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet & Stockholms läns sjukvårdsområde, Stockholms läns landsting

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!