Författardetaljer

Alfven, Tobias, Barn- och ungdomsmedicin, Global health – Health systems and policy – Institutionen för Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet och Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Stockholm.

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!