Författardetaljer

Tinghög, Petter, filosofie doktor, forskarassistent, Avdelningen för försäkringsmedicin, Karolinska Institutet, Stockholm

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!