Författardetaljer

Pettersson, Maria, Civil utredare. Arbetar med ungdomsutredningar, Lokalpolisområde Södermalm, Polisen Stockholm city.

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!