Författardetaljer

Dellve, Lotta, Professor, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet, Göteborg, Sverige.

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!