Författardetaljer

Rosenqvist, Johanna, Fil. Dr. Lektor i konst- och bildvetenskap, Linnéuniversitetet, Institutionen för musik och bild, 351 95 Växjö

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!