Författardetaljer

Edvardsson, Ingrid, doktor i medicinsk vetenskap, Region Kronoberg, Regional utveckling, Växjö. Vid studiens genomförande, forskare, Institutionen för hälsovetenskap, Örebro universitet.

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!