Författardetaljer

Cannerfelt, Ing-Britt, ASIH Långbro Park, Bergtallsvägen 12, plan 7, 125 59 Älvsjö, SLSO, Stockholms läns landsting.

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!