Författardetaljer

Pöllänen, Elin, Forskningsassistent Karolinska institutet, kandidat i statsvetenskap från Lunds universitet & master i folkhälsa från Centre for Health Equity Studies.

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!