Författardetaljer

Nilsson, Doris, biträdande professor, Avdelningen för psykologi, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet.

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!