Författardetaljer

Parsberg, Cecilia Eva, Umeå Konsthögskola, Umeå universitet, Nationella Konstnärliga Forskarskolan, Lunds universitet.

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!