Författardetaljer

Lindelius, Birgitta, Med.mag.,utredare, Avdelningen för statistik och utvärdering, 106 30 Stockholm

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!