Författardetaljer

Ahlgren, Åsa

  • Vol 84, Nr 5 (2007): Försäkringsmedicin - Tema: Försäkringsmedicin
    Arbetslivsinriktad rehabilitering, återgång i arbete och pensionsförmån: En registerstudie över klienter som beviljats arbetslivsinriktad rehabilitering av försäkringskassan inom ett svenskt län
    Sammanfattning  PDF
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!