riktlinjer

Riktlinjer till temaredaktörer

Ett "standardnummer" av Socialmedicinsk tidskrift innehåller 96 sidor, då räknas inte omslag och baksida. Numret består av en större temadel där olika författare berör numrets tema på olika sätt. För temadelen ansvarar en eller flera temaredaktörer, vilka dock samråder med smts redaktör. Hantering av temaartiklar sköts i första hand av temaredaktörerna som först då artiklarna är godkända och redo för sättning skickar materialet till redaktionen för vidare hantering. Antalet temaartiklar brukar vara ca åtta stycken, men detta varierar. Temanumret inleds med en ledare på ca 1000-1500 ord, ungefär två sidor ungefär.

Utöver temadelen innefattar ett "standardnummer" även fristående artiklar under ”forskning och teori”, recensioner av nyutgivna böcker, avhandlingspresentationer samt debattartiklar om det är aktuellt. Fristående artiklar, avhandlingspresentationer och recensioner läggs in i mån av utrymme av redaktionen, som också ansvarar hantering av dessa delar. Har du önskemål kring recensioner eller avhandlingspresentationer som du anser bör ingå i ditt temanummer kan vi diskutera detta. Eventuellt debattavsnitt diskuteras med Bo Haglund.

Det riktmärke vi ger till artikelförfattare är 3 000 ord exkl. referenser, då det är svårt att säga antal sidor per artikel. Vissa artiklar har en eller flera figurer och tabeller eller en utförlig referenslista, vilket påverkar sidantalet. Riktlinjer för artikelförfattare finns här.  

Det finns möjlighet att annonsera i smt. Annonser kan placeras i inlagan, på insidan av framsidan, insidan av baksidan eller baksidan. Annonspriset varierar och beror på placering.

Har du frågor kring sättning, layout, annonsering m.m. kontakta redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!