Bokrecensioner

Bokrecensioner i SMT

 

Vill du recensera en bok i SMT? Nedan finns en lista på de böcker och rapporter som finns tillgängliga på redaktionen. Meddela redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se vilken bok du är intresserad av så skickar vi boken till dig. Glöm inte att ange din adress. Utförlig information om hur recensionen ska skrivas hittar du här.

 

Påtvingat Liv
Författare: Taina Adolfsson
Förlag: BoD
2020


Våldets kön - kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser
Författare: Gabriella Nilsson, Inger Lövkrona
Förlag: Studentlitteratur
2015, 2020


Välfärdsstat i förändring - Socialpolitiska reformer i Västeuropa på 2000-talet
Författare: Mikael Nygård
Förlag: Studentlitteratur
2020


Ungdomars fritidsaktiviteter - Deltagande, möjligheter och konsekvenser
Författare: Alireza Behtoui, Fredrik Hertzberg, Anders Neergaard (red)
Förlag: Studentlitteratur
2020


Samtyckesdynamiker - sex, våldtäkt och gråzonen däremellan
Författare: Lena Gunnarsson
Förlag: Studentlitteratur
2020

 

Vanskligt och kort – Om våldshändelser bland unga på institution
Författare: David Wästerfors
Förlag: Studentlitteratur
2019

 

Upptäckt och stöd – Om barn till föräldrar med missbruksproblem
Författare: Karin Alexandersson, Elisabet Näsman
Förlag: Studentlitteratur
2019

 

Barns och ungas utsatthet
Författare: Björn Johansson, Åsa Källström (red)
Förlag: Studentlitteratur
2019

 

Mellan röst och service – Ideella organisationer i lokala välfärdssamhällen
Författare: Håkan Johansson, Malin Arvidsson m.fl.
Förlag: Studentlitteratur
2019

 

Perspektiv på Barnkonventionen
Författare: Lina Ponnert, Anna Sonander (red)
Förlag: Studentlitteratur
2019

 

Renässans förr socialpedagogik?
Författare: Elisabet Cedersund, Lisbeth Eriksson m.fl.
Förlag: Studentlitteratur
2019

 

Orkidéer och maskrosbarn – Hur alla barn kan blomstra
Författare: w. Thomas Boyce
Förlag: Volante
2019

 

Kurator inom hälso- och sjukvård
Författare: Annika Lundin, Inger Benkel m.fl.
Förlag: Studentlitteratur
2019

 

Barnets rättigheter – Helhetssyn i praktisk och systematisk tillämpning
Författare: Eva Segerström
Förlag: Studentlitteratur
2019

 

Rörelser, gränser och liv – Att lyssna till de unga som kom
Författare: Marcus Herz, Philip Lalander
Förlag: Studentlitteratur
2019

 

Kriminalitet som livsstil. 4.0
Författare: Gunnar Bergström
Förlag: Studentlitteratur
2019

 

Vetenskapligt medborgarskap
Linda Soneryd, Göran Sundqvist (red)
Förlag: Studentlitteratur
2019

 

För vems bästa? Samarbete mellan människobehandlande organisationer
Författare: Camilla Blomqvist
Förlag: Studentlitteratur
2019

 

Familjeterapi. En utforskande och samskapande lek som förvandlar relationer
Författare: Ulrika Ernvik
Förlag: Studentlitteratur
2019

 

Brukardelaktighet och inflytande i äldreomsorg
Författare: Maria Wolmesjö (red)
Förlag: Studentlitteratur
2019

 

Det yttersta skyddsnätet. Om arbete med socialbidrag
Författare: Torbjörn Hjort (red)
Förlag: Studentlitteratur
2019

 

Funktionshinderrätt för barn. Att leva som andra utifrån barnets bästa
Författare: Lotta Vahlne Westerhäll
Förlag: Gleerups
2019

 

Cells in Culture, cells in suspense. Practices of cultural production in foetal cell research
Författare: Andréa Wiszmeg (Doctoral dissertation)
Förlag: Lund studies in arts and cultural sciences 21
2019

 

Familjen och livscykeln
Författare: Björn Wrangsjö och Ingegerd Wirtberg
Förlag: Studentlitteratur

2019

 

Theory for social work practice
Författare: Björn Blom, Stefan Morén

Förlag: Studentlitteratur
2019

 

Ett professionellt landskap i förvandling
Författare: Thomas Brante, Kerstin Svensson, Lennart G. Svensson (red)
Förlag: Studentlitteratur
2019

 

Det professionella landskapets framväxt
Författare: Thomas Brante, Kerstin Svensson, Lennart G. Svensson (red)
Förlag: Studentlitteratur
2019 

 

När samhället träder in. Barn, föräldrar och social barnavård
Författare: Gunvor Andersson, Ingrid Höjer, Marie Sallnäs, Yvonne Sjöblom (red)
Förlag: Studentlitteratur
2019

 

Arbete för livet. kvinnor berättar om svenskt 1900-tal
Författare: Gunilla Carlstedt, Annika Forssén
Förlag: Carlssons
2018

 

Arbetsgruppens psykologi
Författare: Barbro Lennéer Axelson, Ingela Thylefors
Förlag: Natur och kultur
2018

 

Prostatan - det ständiga gisslet? Mannen och prostatan i kultur, medicin och historia
Författare: Maria Björkman (red)
Förlag: Nordic Academic Press
År: 2018


Interpreting the brain in society
Författare: Kristofer Hansson & Idvall (red)
Förlag: Arkiv
År: 2017

Rätten till rättvisa
Författare: Petra Hall och Lisa Pelling (red)
Förlag: Premiss
År: 2017


Psykiatrisk vård i hemmet – Ett tredje vårdalternativ under framväxt?
Författare: Mats Ekermo, Roland Svensson
Förlag: Mälardalen University Sweden
2017


Health Management
Författare: Lars Nordengren (red)
Förlag: Sanoma utbildning
År: 2017


Alkohol- och narkotikaproblem
Författare: Björn Johnson, Torkel Richert, Bengt Svensson
Förlag: Studentlitteratur
År: 2017


Introduktion till psykiatrirätt för vårdpersonal, socionomer och jurister
Författare: Lotta Vahlne Westerhäll
Förlag: Gleerups
År: 2017


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!