Bokrecensioner

Bokrecensioner i SMT

 

Vill du recensera en bok i SMT? Nedan finns en lista på de böcker och rapporter som finns tillgängliga på redaktionen. Meddela redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se vilken bok du är intresserad av så skickar vi boken till dig. Glöm inte att ange din adress. Utförlig information om hur recensionen ska skrivas hittar du här.


 

Det professionella mötet. En grundbok.
Författare: Marcus Herz, Thomas Johansson
Förlag: Studentlitteratur
2015 och 2019

 

 

 

För din skull, för min skull eller för skams skull. Om LSS och bemötande.
Författare: Barbro Lewin
Förlag: Studentlitteratur
2011 och 2019

 

 

 

Kriminalitet som livsstil. 4.0
Författare: Gunnar Bergström
Förlag: Studentlitteratur
2006 och 2019

 

 

 

Vetenskapligt medborgarskap.
Red: Linda Soneryd, Göran Sundqvist
Förlag: Studentlitteratur
2019

 

 

 

Vetenskap och demokrati.
Författare: Linda Soneryd, Göran Sundqvist
Förlag: Studentlitteratur
2019

 

 

 

För vems bästa? Samarbete mellan människobehandlande organisationer.
Författare: Camilla Blomqvist
Förlag: Studentlitteratur
2019

 

 

 

Familjeterapi. En utforskande och samskapande lek som förvandlar relationer.
Författare: Ulrika Ernvik
Förlag: Studentlitteratur
2019

 

 

 

Brukardelaktighet och inflytande i äldreomsorg.
Red: Maria Wolmesjö
Förlag: Studentlitteratur
2019

 

 

 

Det yttersta skyddsnätet. Om arbete med socialbidrag.
Red: Torbjörn Hjort
Förlag: Studentlitteratur
2019

 

 

 

Funktionshinderrätt för barn. Att leva som andra utifrån barnets bästa.
Författare: Lotta Vahlne Westerhäll
Förlag: gleerups
2019

 

 

 

Cells in Culture, cells in suspense. Practices of cultural production in foetal cell research.
Författare: Andréa Wiszmeg (Doctoral dissertation)
Förlag: Lund studies in arts and cultural sciences 21
2019

 

 

 

Familjen och livscykeln.
Författare: Björn Wrangsjö och Ingegerd Wirtberg
Förlag: Studentlitteratur
2019

 

 

 

Arbetsgruppens psykologi.
Författare: Barbro Lennéer Axelson, Ingela Thylefors
Förlag: Natur och kultur
2018

 

 

 

Theory for social work practice.
Författare: Björn Blom, Stefan Morén
Förlag: Studentlitteratur
2019

 

 

 

 

När samhället träder in. Barn, föräldrar och social barnavård.
Red: Gunvor Andersson, Ingrid Höjer, Marie Sallnäs, Yvonne Sjöblom
Förlag: Studentlitteratur
2012 och 2019

 

 

 

Socialitetens psykologi. Språket som människans livsform.
Författare: Lars-Erik Berg
Förlag: Studentlitteratur
2018

 

 

 

Arbete för livet. kvinnor berättar om svenskt 1900-tal.
Författare: Gunilla Carlstedt, Annika Forssén
Förlag: Carlssons
2018

 

 

 

Ett professionellt landskap i förvandling.
red: Thomas Brante, Kerstin Svensson, Lennart G. Svensson
Förlag: Studentlitteratur
2019

 

 

 

Det professionella landskapets framväxt.
red: Thomas Brante, Kerstin Svensson, Lennart G. Svensson
Förlag: Studentlitteratur
2019

 

 

 

Prostatan - det ständiga gisslet?
Mannen och prostatan i kultur, medicin och historia
Författare: Maria Björkman (red)
Förlag: Nordic Academic Press
År: 2018

 

 

 

Delaktighet och patientmedverkan:
Författare: Ann Catrine Eldh (red)
Förlag: Studentlitteratur
År: 2018

 


Socialitetens psykologi - språket som människans livsform
Författare: Lars-Erik Berg
Förlag: Studentlitteratur
År: 2017

 


Interpreting the brain in society
Författare: Kristofer Hansson & Idvall (red)
Förlag: Arkiv
År: 2017

Rätten till rättvisa
Författare: Petra Hall och Lisa Pelling (red)
Förlag: Premiss
År: 2017

 


Den kantstötta välfärden
Författare: Hans Swärd (red)
Förlag: Studentlitteratur
År: 2017

 


Jag och mina mikrober
Författare: Ed Yong
Förlag Volante
År: 2017

 

Health Management
Författare: Lars Nordengren (red)
Förlag: Sanoma utbildning
År: 2017

Lagom perfekt
Författare: Linda Hiltunen
Förlag: Arkiv
År: 2017

 

Alkohol- och narkotikaproblem
Författare: Björn Johnson, Torkel Richert, Bengt Svensson
Förlag: Studentlitteratur
År: 2017


Introduktion till psykiatrirätt
för vårdpersonal, socionomer och jurister
Författare: Lotta Vahlne Westerhäll
Förlag: Gleerups
År: 2017


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!