Vol 80, Nr 2 (2003)

Rehabiliteringssamordnaren - en blivande profession

Temaredaktör: Susanne Ekblad

Innehållsförteckning

Tema: Rehabiliteringssamordnaren - en blivande profession

Regabiliteringssamordnaren - en blivande profession? PDF
Susanne Ekblad 99-101
Forsknings- utvecklingsenheten vid Försäkringskassan i Stockholms län PDF
Anette Nordqvist 102
Åter till arbete - hinder och möjligheter PDF
Ulla Gerner 103-112
Ris & Ros - fokusgrupper om mötet mellan medborgarna och Försäkringskassan PDF
Eva Karlsryd 113-119
Lekmannaperspektiv på rehabilitering PDF
Gunnel Östlund 120-126
Kvinnor och män i rehabilitering PDF
Pär-Olov Sennvall 127-135
Rehabiliteringsköp - framgångar och hinder PDF
Birgitta Hyberg 136-140
Renodlingen inom sjukförsäkringen ur rättssäkerhetssynvinkel PDF
Lotta Vahlne Westerhäll 141-153
Officiella och inofficiella bilder av en yrkesroll - den tysta kunskapens villkor PDF
Susanne Ekblad 154-162
Livsberättelsen - en väg till förståelse PDF
Ann-Christine Gullacksen 163-171
Kognitivt förhållningssätt i rehabilitering PDF
Siri Lundmark 172-177
Tjänstemän hanterar förändringar - kampen mot ohälsan i nytt ljus PDF
Stina Hall 178-184
Idealtyper av Försäkringskassans rehabiliteringshandläggare PDF
Curt Edlund 185-191
Socio-ekonomiska konsekvenser av långvarig sjukdom PDF
Christina Lindholm 191-192
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!