Vol 95, Nr 3 (2018)

Tillit mellan människor

Gästredaktörer:
Ylva Norén Bretzer och Kristina Holmgren

Innehållsförteckning

Tillit, misstro och försoning PDF
Bo J.A. Haglund 242-244

Tema: Tillit

Introduktion: Tillit mellan människor PDF
Ylva Norén Bretzer, Kristina Holmgren 245-250
Sprickor i den sociala tillitsfasaden, 1996 – 2016 PDF
Ylva Norén Bretzer 251-263
Inkomstfördelning, tillit och välfärdsstaten: en historisk tillbakablick PDF
Svante Prado 264-275
Socioekonomisk stress tidigt i livet och tillit till andra senare under livscykeln PDF
Martin Lindström 276-287
Förtroende för Försäkringskassan - en fokusgruppsstudie PDF
Kristina Holmgren, Frida Rosstorp, Helena Rohdén 288-297
Tillitsskapande styrningspraktiker? En analys av styrningspraktiker i sjukvården genom nyckeltal PDF
Lotta Dellve 298-310
Förtroende för vårdens information PDF
Nomie Eriksson 311-320
Tillit och innovation PDF
Leif Denti 321-332
Att bygga politikerförtroende: Lättare sagt än gjort PDF
Göran Jutengren 333-344
Den informatiska medicinen och ansvaret för den digitala patientens integritet PDF
Motzi Eklöf, Daniel Normark 345-355
Tillitens roll för storskaligt kollektivt handlande PDF ENG
Sverker C Jagers, Felicia Robertson 356-367
Lärdomar om tillit, och nya forskningsuppgifter för tillitsforskare PDF
Ylva Norén Bretzer, Kristina Holmgren 368-372

Recensioner

Tilliten och rädslan. Från flykt till väntan PDF
Bo J.A. Haglund 373-374

Avhandlingspresentationer

Jag kunde åtminstone berätta hur jag dödade henne ... PDF
Ulrica Fritzson 375-381

Krönika

Bortfall i surveyundersökningar: PDF
Bengt Starrin 382-384
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!