Vol 96, Nr 4 (2019)

Mäns våld mot kvinnor - nationellt och globalt

Redaktör: Bjarne Jansson

Innehållsförteckning

Att förstå och förebygga våld i nära relationer PDF
Bo J.A. Haglund 479-482

Tema: Mäns våld mot kvinnor - nationellt och globalt

Mäns våld mot kvinnor - nationellt och globalt PDF
Bjarne R Jansson 483-489
Mäns våld mot kvinnor - dess samhälleliga och interpersonella betydelse PDF
Carin Holmberg 490-498
Upprepad utsatthet - bakgrund av övergrepp hos kvinnor och män och risken att uppleva kränkningar i vården PDF
Barbro Wijma, Alma Persson, Marlene Ockander, Jelmer Brüggemann 499-518
Svenska kvinnors upprepade utsatthet för våld PDF
Johanna Simmons 519-527
Stalkning – olaga förföljelse PDF
Susanne Strand 528-540
Män som mördar en kvinna de har barn med, och psykiska konsekvenser för barnet på sikt PDF
Bo Runeson Runeson, Henrik Lysell 541-548
Att bedöma och hantera risker för framtida partnervåld PDF
Henrik Belfrage 549-557
Globala perspektiv på våld i nära relationer - en granskning av doktorsavhandlingar vid Karolinska Institutet, Sverige. PDF
Leah Okenwa-Emegwa 558-573
Kunskaper och verktyg om mänskliga rättigheter och socialtjänsten i dialog med nyanlända kvinnor förbättrar psykiska hälsan och relationen till barnen - erfarenheter från cirkelträffar på fyra orter PDF
Solvig Ekblad, Sigridur Baldursdottir 574-584

Forskning och teori

Barnkonventionen på samhällsagendan? En studie om förekomst av konventionen i svensk tryckt press och på webb PDF
Ann-Sofie Magnusson, Monica Eriksson 585-593
Suicid och socialt kapital – exemplet Västerbotten/Jämtland PDF
Lars Jacobsson, Urban Janlert 594-603
Föreställningar om ”mässlingsvaccinet” på en svensk Internetplattform PDF ENG
Sara Karvonen, Johan Wedel 604-615

Debatt

Vårdreformer i strid med vårdetiken PDF
Jan Halldin, Göran Dahlgren Dahlgren, Töres Theorell Theorell 616-618

Avhandlingspresentationer

När kroppen slöt sig och blev fast: varför åderlåtning, miasmateori och klimatmedicin övergavs vid 1800-talets mitt PDF
Kristofer Hansson 619-621

Övrigt

Kurser och konferenser PDF
Helen Hedlund 622

Krönika

Erving Goffman och den tillgjorda människan PDF
Bengt Starrin 623-626
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!