Vol 96, Nr 1 (2019)

Flyktingskap och hälsa

Temaredaktör: Ragnar Westerling

Innehållsförteckning

Flyktingskap och hälsa - initiativ och engagemang för att främja hälsan. PDF
Ragnar Westerling 8-12

Tema: Flyktingskap och hälsa

Hur mår nyanlända flyktingar med tillfälligt uppehållstillstånd? PDF
Linnea Johannesson, Ragnar Westerling 13-21
Ensamkommande barns placering vid SiS särskilda ungdomshem: Vilka placeras, hur mår de och vilka insatser får de?
Mehdi Ghazinour, Malin Malin Eriksson, Malin Eklund Wimelius 22-37
Nytt arbetssätt för tidig identifiering av psykisk ohälsa bland migranter PDF
Sara Delilovic, Ana Hagström, Knut Lönnroth 38-46
Nyankomne flyktningers utfordringer ved første møte med primærhelsetjenesten PDF
Ursula Småland Goth 47-55
Varför är det viktigt med en god hälsokommunikation för alla nyanlända migranter? PDF
Josefin Wångdahl, Eva Åkerman 56-65
Kan en utökad samhällsorientering med fokus på studiebesök främja nyanländas hälsa? PDF
Maissa Al Adhami, Ragnar Westerling 66-76
Utvärdering av Ordinarie hälsokommunikation till migranter inom Stockholms läns landsting: en kvalitativ studie PDF
Kjerstin Larsson, Afsaneh Roshanai 77-84
Behovsstyrda cirkelträffar i grupp för nyanlända kvinnor med barn minskar upplevd oro/stress om framtiden. En kvalitetssäkring på fem orter PDF
Solvig Ekblad 85-94
Från utsatthet till inkludering – civila samhället kan bidra PDF
Charli Eriksson, Ingrid Edvardsson, Ingela Fredriksson, Sofia Green 95-105
Matfattigdom i välfärdsstaten PDF
Magnus Olof Erik Karlsson 106-115
Insatser för personer med psykisk ohälsa inom etableringen i Uppsala län- nyanländas hälsa och etablering PDF
Annika Åhs, Achraf Daryani 116-125

Recensioner

Handbok i samverkansforskning PDF
Jörgen Lundälv 126-127
Reflektionsbok om patientmedverkan PDF
Jörgen Lundälv 128-129
Sociologiska perspektiv på alkohol – och narkotikaproblem PDF
Ingrid Klink 130-131

Avhandlingspresentationer

Rethinking Injury Events. Explorations in Spatial Aspects and Situational Prevention Strategies. PDF
Charlotta Thodelius 132
Kostnader för kvinnor och mäns hälso- och sjukvårdskonsumtion PDF
Ingrid Osika 133-134
Conditions for Care - Factors in the nurse work environment related to safe and high quality care in acute care hospitals PDF
Lisa Smeds Alenius 135-136
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!