Vol 83, Nr 2 (2006)

Hälsofrämjande interventioner del 2

Temaredaktör: Kerstin Ekberg och Gunnela Westlander

Innehållsförteckning

Ledarskap i vården – socialmedicinens ansvar! PDF
Ingvar Karlberg 92
Socialmedicinen – en pånyttfödd 30-åring PDF
Urban Janlert 93-94
”Hälsofrämjande interventioner i arbetslivet som forskningsområde” PDF
Kerstin Ekberg, Gunnela Westlander 95-97

Tema: Hälsofrämjande interventioner del 2

Ökad kunskap för ökad trygghet i arbetet PDF
Annica Brehmer 98-110
En tobaksfri livsstart och uppväxt i Hageby Hagebyprojektet mot tobaksbruk,en samhällsintervention PDF
Anita Jernberger 111-129
Utvärdering av interventionsarbete med hälsofrämjande åtgärder – en metodologisk ansats PDF
Anette Karltun 130-146
Att bedriva FoU verksamhet i nätverk PDF
Mats Liljegren 147-156
Deltagare, experter och förändringsagenter i hälsofrämjande utvecklingsarbete PDF
Johan Karltun 157-174

Forskning och teori

Självmordsförsök och sexuella övergrepp PDF
Sibylla Lindgren, Inger Österberg, Ellinor Salander Renberg 175-186
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!