Vol 90, Nr 1 (2013)

ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede

Temaredaktör: Bo Haglund

Innehållsförteckning

Att vårdas i hemmet när livet håller på att ta slut – något om best practice, hälsofrämjande palliativ vård och den goda döden PDF
Bo J.A. Haglund 3-5

Tema: ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede

Palliativ - en begreppsanalys PDF
Ingela Henoch 6-17
”Landstingsjämförelse av ASiH verksamhet i Sverige” PDF
Arne Björnberg 18-28
LAH 50 år PDF
Gunnar Carlgren 29-33
"Slutenvård i hemmet" - ASIH Långbro Park, nu och i framtiden PDF
Magnus Bäcklund, Ing-Britt Cannerfelt, Fredrik Sandlund 34-44
I Roslagens famn Avancerad hemsjukvård i Norrtälje PDF
Marie Therese Kraft, Salme Marjattta Karjalainen 45-51
Specialiserad palliativ hemsjukvård i Sverige och möjligheterna att tillhandahålla detta även i glesbygd PDF
Bertil Axelsson 52-58
Ny modell för palliativ verksamhet – integrerad hjärtsvikts- och palliativ vård i hemmet PDF
Margareta Brännström, Kurt Boman 59-66
Palliativ vård och omsorg på Tre Stiftelsers boenden. PDF
Håkan Johansson, Maria Engman 67-72
Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd för god palliativ vård PDF
Carl-Magnus Edenbrandt, Carina Gustafsson, Grethe Fochsen, Birgitta Lindelius, Per Wahlstedt 73-78
Svenskt Palliativt Nätverk – SPN. Med hjälp av ett nyhetsbrev och en hemsida sprids information om palliativ vård över yrkes- och organisationsgränserna PDF
Sylvia Sauter, Carl Johan Fürst 79-83
Palliativa rummet, där evidensbaserad kunskap och forskning blir lättillgänglig PDF
Magdalena Andersson, Berit Seiger Cronfalk 84-91
Palliativt forskningscentrum vid Ersta Sköndal högskola och Ersta sjukhus i Stockholm PDF
Joakim Öhlén, Britt-Marie Ternestedt 92-98
Ledarskap, teamsamverkan och upplevelse av mening inom palliativ vård PDF
Gunilla Johansson, Christer Sandahl, Birgitta Andershed 99-107
Att samskapa en god vård genom goda vårdrelationer för patienter i specialiserad palliativ hemsjukvård PDF
Elisabeth Bergdahl 108-116
Bildterapi i palliativ vård PDF
Pia Hane-Weijman 117-125
Om Döden PDF
Anna Rosengren 126
Existentiell kris – varför behöver den beforskas? PDF
Peter Strang 127-131
Hur vill vi dö? Snabbt, smärtfritt, sederad och med sällskap?: Den goda döden och konsekvenser för sjukvården PDF
Marit Karlsson, Anna Milberg 132-139
När döden utmanar livet. Om existentiell kris och livslänkar som coping i palliativ vård. PDF
Lisa Sand 140-146
Bär inom mig en karta jag inte kan tyda - om existentiella och religiösa frågor i livets slut PDF
Daniel Brattgård 147-155
Etiska utmaningar i livets slutskede PDF
Daniel Brattgård 156-164
Me-ness och We-ness –Individuell- och gruppidentitet hos döende personer och deras familjemedlemmar PDF
Ida Carlander 165-171
Specialistsjuksköterska med inriktning mot avancerad vård i hemmet PDF
Margareta Karlsson, Ann-Charlott Wikström 172-178

Forskning och teori

En förtjänt patient PDF
Katarina Jacobsson 179-188

Recensioner

Ansvar och styrning i modern hälso- och sjukvård PDF
Jörgen Lundälv 189-190
Tre böcker om Palliativ vård från Studentlitteratur PDF
Bo J.A. Haglund 191-192

Engelska artiklar

Specialized palliative home care in Sweden with special respect to the development in sparsely populated areas PDF
Bertil Axelsson 193-199
The Palliative Research Centre at Ersta Sköndal University College and Ersta Hospital in Stockholm PDF
Joakim Öhlén, Britt-Marie Ternestedt 200-206
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!