Vol 89, Nr 1 (2012)

Medicinhistoria i social belysning

Temaredaktör: Nils Hansson och Peter Nilsson

Innehållsförteckning

Antal besökare på Socialmedicinsk tidskrifts webbplats ökar PDF
Bo J.A. Haglund 3

Debatt

Till redaktören för Socialmedicinsk Tidskrift PDF
Saman Rashid 4
Lyda är inte samma sak som lyda under PDF
Karin Melinder 5-7
Styrning och ansvar inom statsförvaltningen PDF
Bo J.A. Haglund 8-11

Tema: Medicinhistoria i social belysning

Medicinhistoria i social belysning PDF
Nils Hansson 12-13
Medicinhistoria i Lund – en kort översikt PDF
Tomas Gustafsson, Nils Hansson, Jonatan Wistrand, Peter M Nilsson 14-17
Sverige och läkare på flykt undan nazismen PDF
Ulf Högberg 18-25
Medicin och krig – Svenska erfarenheter från sjukvårdsarbete i utländska konflikter PDF
Tomas Gustafsson 26-34
Från rasbiologi till ärftlighetsskräck. Nils von Hofsten, nätverket och steriliseringsverksamheten. PDF
Maria Björkman 35-43
Folkhälsoarbetets historia i socialmedicinsk belysning PDF
Andreas Vilhelmsson 44-53
Smuts – fara eller skydd? En studie av svenska provinsialläkares och allmogens skilda uppfattningar om hygien under sent 1800-tal. PDF
Annelie Drakman 54-61
Karl Evang, Mogens Fog och Axel Höjer – tre skandinaver i kampen för bättre folkhälsa PDF
Urban Janlert 62-67
Patientens röst – den patografiska genren i historisk belysning PDF
Jonatan Wistrand 68-75
Den radikala medicinska traditionen i historisk belysning PDF
Peter M Nilsson 76-81

Avhandlingspresentationer

Nature and public health - aspects of promotion, prevention, and intervention PDF
Matilda Annerstedt 82
Barns självrapporterade hälsa: Betydelsen av socialt kapital i skolan och närområdet PDF
Ulrika Eriksson 83

Forskning och teori

Misshandel av systemet – medborgare som inte sätter punkt PDF
Jonas Stier 84-92

Recensioner

Patienten, valfriheten och logiken – frågor av vår tid PDF
Jörgen Lundälv 93-94
Investera i barns hälsa PDF
Peter Allebeck 95-96
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!