Vol 89, Nr 2 (2012)

Invandrares hälsa och möten med den svenska hälso- och sjukvården

Temaredaktör: Ragnar Westerling

Innehållsförteckning

Internationell flyktingsituation och svensk hälso- och sjukvård PDF
Bo J.A. Haglund 98
Utveckla formerna för att främja invandrares hälsa och integration! PDF
Ragnar Westerling 99-103

Tema: Hälsa och integration för invandrare till Sverige

Kommunalt mottagande av invandrare och flyktingar – 40 år av utmaningar och erfarenheter PDF
Anna-Maria Sarstrand Marekovic 104-111
Olika villkor - olika hälsa PDF
Achraf Daryani, Katarina Löthberg, Inna Feldman, Ragnar Westerling 112-125
Nyinvandrade irakiers syn på hälsa och den svenska hälso- och sjukvården PDF
Anna Tillman, Ragnar Westerling 126-130
Hälsokommunikation på modersmål – gör den någon skillnad? Etablering, utveckling och utvärdering PDF
Katarina Löthberg, Björn Fryklund, Ragnar Westerling, Achraf Daryani, Martin Stafström 131-139
Unga irakiers syn på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter PDF
Eva Flodström 140-149
Existentiell osäkerhet ökar sårbarheten för psykisk ohälsa –analys av hälsosamtal bland vuxna asylsökande och kvalitativa intervjuer med flyktingar PDF
Solvig Ekblad, Julia Lindgren, Maria Asplund, Bo Burström 150-160
Det ”transkulturella sjukvårdsmötet” – erfarenheter bland somaliska flyktingar och läkare i Sverige PDF
Kristian Svenberg 161-168

Forskning och teori

Det goda mötet - en viktig del i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen PDF
Ulrika Marianne Müssener 169-177
Bättre vård och roligare jobb med kreativ omsorg PDF
Kerstin Elisabet Hamre, Karin Zingmark 178-188

Recensioner

Aktiviteten som behandlingsredskap – verk med psykosocial rehabilitering i fokus PDF
Jörgen Lundälv 189-190
Att sjunga på skarven PDF
Gertrud Sjövall 191-192
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!