Vol 88, Nr 5 (2011)

Sjukskrivning, arbetsförmåga och arbete

Temaredaktör: Elsy Söderberg

Innehållsförteckning

Sjukförsäkringssystemets aktörer och samspel PDF
Bo J.A. Haglund 386
Sjukskrivning, arbete och arbetsförmåga – utmaningar i praxis och forskning PDF
Elsy Söderberg 387-388

Tema: Sjukskrivning, arbetsförmåga och arbete

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd - en vägledning för sjukskrivning PDF
Elsy Söderberg 389-398
Arbetsförmåga och anställningsbarhet i teori och praktik PDF
Kerstin Ekberg 399-407
Avstämningsmöte som arena för förhandling om arbetsförmåga PDF
Ida Seing 408-417
Att implementera rehabiliteringssamverkan: en fallstudie PDF
Christian Ståhl 418-427
Att känna sig stärkt och fatta välgrundade beslut under tiden som sjukskriven – en studie med utgångspunkt i kvinnors erfarenheter PDF
Lena Mårtensson 428-435
Arbetsrelaterad stress hos yrkesverksamma kvinnor som söker primärvården för muskuloskeletala eller psykiska besvär PDF
Kristina Holmgren 436-444

Forskning och teori

Kan utomhuspedagogik stödja lärande och inkludering? PDF
Jane Brodin 445-458

Avhandlingspresentationer

The respondent’s perspective in health-related surveys – the role of motivation. PDF
Marika Wenemark 459
Healthy Workplaces – Factors of importance for employee health and organizational production PDF
Malin Lohela Karlsson 460

Övrigt

Möten och konferenser PDF
Bo J.A. Haglund 461-462
Internationellt PDF
Bo J.A. Haglund 463-464
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!