Vol 88, Nr 3 (2011)

Etnologin och Medicinen

Temaredaktörer: Kristofer Hansson och Gabriella Nilsson.

Innehållsförteckning

Etnologiska analyser fördjupar medicinens praktik PDF
Bo J.A. Haglund 194
Medicin på kulturens villkor PDF
Gabriella Nilsson, Kristofer Hansson 195-198

Tema: Etnologin och medicinen

Utveckling som mål och måttstock. Om barnhälsovårdens fyraårskontroller. PDF
Helena Hörnfeldt 199-206
Den fetmadrivande miljön.Kulturella föreställningar om samhället i populärmedicinska texter om övervikt och fetma. PDF
Gabriella Nilsson 207-216
Delaktighet med förhinder. Vardagsetiska perspektiv i habilitering. PDF
Kristofer Hansson 217-224
Integration mot ohälsa.Äldre iranska kvinnor i Malmö. PDF
Finnur Magnusson, Mahin Kiwi 225-232
Den hälsofrämjande promenaden. Äldre människors promenerande som nytta, nöje och norm. PDF
Åsa Alftberg 233-239
Att skapa sig själv genom psykiatrin. Ett etnologiskt perspektiv på självskadares identitetskonstruktioner. PDF
Anna Johansson 240-248
Den särskilda sommarkolonin för barn med sockersjuka.Mötesplats och fristad i 1940- och 50-talens Sverige. PDF
Markus Idvall 249-256
Delade erfarenheter eller egen expertis. Att vara dialyspatient i Riga och Stockholm. PDF
Martin Gunnarsson 257-265
I gränslandet mellan genotyp och fenotyp. Motsägelser i samband med prediktiv genetisk testning. PDF
Niclas Hagen 266-272
Polska läkare i Sverige.Om läkarroll, status och kulturella processer. PDF
Katarzyna Wolanik Boström, Magnus Öhlander 273-281

Avhandlingspresentationer

Möten med motstånd. Kultur, klass, kropp på vårdcentralen PDF
Ingrid Fioretos 282
Intelligence and cardiovascular health. Epidemiological studies of Swedish men PDF
Karin Modig 283
Life course determinants of coronary heart disease and stroke in middle-aged swedish men PDF
Daniel Falkstedt 284

Övrigt

Möten och konferenser PDF
Bo J.A. Haglund 285-287
Internationellt PDF
Bo J.A. Haglund 288
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!