Vol 84, Nr 3 (2007)

Välfärd och välbefinnande

Innehållsförteckning

Forskningsmiljön Välfärd och Välbefinnande vid Högskolan i Halmstad PDF
Lillemor R-M Hallberg 177-180

Tema:Välfärd och välbefinnande

Sjukhusclowner - i kommunikation med sjuka barn PDF
Lotta Linge 181-192
Motvärn, motståndsidentitet och empowerment bland personer med intellektuella funktionshinder PDF
Ove Svensson, Magnus Tideman 193-204
Har plats betydelse för hälsa? PDF
Cecilia Kjellman 205-211
Munhälsa hos patienter med cancerdiagnos: -en interventionsstudie av vårdpersonal och patienter Ett vårdutvecklingsprojekt hos Cancerfonden 2002-2004 PDF
Gun Paulsson 212-219
Vad innebär Cochlea implantat (CI) som rehabilitativt hjälpmedel för vuxna med postlingual dövhet? PDF
Lillemor R-M Hallberg, Anders Ringdahl 220-229
Trygghet/säkerhet och livskvalité hos individer med ICD (implanterad hjärtdefibrillator) fem år efter implantationen PDF
Inger Flemme 230-238
Livet i skuggan av dialys - beskrivning av anhörigas vardag PDF
Kristina Ziegert 239-246

Forskning och teori

Kunskapslabbet – ett forum för förtrogenhetskunskap PDF
Lars Edgren, Harry Petersson 247-256
En skola för alla! - Om barns och ungdomars rätt till delaktighet PDF
Peg Lindstrand, Jane Brodin 257-270
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!