Vol 96, Nr 6 (2019)

Forskning och teori: Ett blandnummer

Redaktör: Bo J. A. Haglund

Innehållsförteckning

Smt väcker intresse på nätet, 193 777 sidvisningar år 2019 PDF
Bo J.A. Haglund 765-767

Tema: Forskning och teori nr 6 2019

Storstädernas jämlikhetsarbete: delade normer, strukturerade problem och lärande ur goda exempel PDF
Joakim Forsemalm 768-775
”Mätningen visade att barnet mådde sämre efter insatsen” PDF
Ingela Furenbäck, Kerstin Arnesson 776-784
Mer än varannan ungdom med alkohol- och narkotikaproblem i öppenvården har erfarenhet av utsatthet i barndomen PDF
Mats Anderberg, Karin Boson, Mikael Dahlberg, Claudia Fahlke, Johan Melander Hagborg 786-799
Mänskliga rättigheter i högre utbildning - hur långt har vi kommit? PDF
Solvig Ekblad, Tanja Tomson 800-809
Ungdomshemmens fysiska miljö till stöd för ungdomars hälsa och välbefinnande – en negligerad forskningsfråga PDF
Kajsa Nolbeck, Charlotta Thodelius 810-819
Patientjournalen – för vård och behandling eller styrning och kontroll? En rättshistorisk översikt. PDF
Lotta Wendel 820-831
Tysta risker och skadehändelser i boendemiljöer för hörselskadade och vuxendöva i Sverige PDF
Jörgen Lundälv 832-839
Vårdpersonals föreställningar om döende patienter med invandrarbakgrund PDF
Pernilla Ågård, Sandra Torres, Anna Milberg 840-850
Att oroa sig för antibiotikaresistens: kulturella föreställningar kring ett läkemedel PDF
Kristofer Hansson 851-858
Tandläkares handlingsutrymme och engagemang att utveckla teamarbete PDF
Cecilia Franzén 859-867
Hemtjänst i gamla hjulspår - äldres erfarenheter av att komma hem från sjukhus PDF
Mairon Johansson 868-877

Debatt

Han som föreläste om barnförbjudna föräldrar, vilken angelägen förebild! PDF
Karl-Anders Karlsson 879-881

Recensioner

Mänskliga rättigheter och människovärdet - en bok om funktionshinder PDF
Jörgen Lundälv 882-883
Ny avhandling sätter familjen i fokus PDF
Sven Trygged 884-885
Etiska dilemman i kvalitativ forskning PDF
Per Olof Larsson 886-887
Neo-asylum eran – en omvärdering av psykiatrins avinstitutionalisering PDF
Steinn Steingrimsson 888-890
Kafkaliknande förhandlingar med samhällsbesvärliga inom psykiatrin på 1930-och 40-talen PDF
Jan Halldin 891-893

Krönika

Norbert Elias och sänkningen av skamtröskeln PDF
Bengt Starrin 894-898

Övrigt

Planerade temanummer PDF
Helen Hedlund 785
Kurser och konferenser PDF
Helen Hedlund 878
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!