Vol 81, Nr 6 (2004)

Hälsa, vård och helande – antropologiska perspektiv

Innehållsförteckning

Sjukdomsbegreppet, ohälsotalet och arbetsoförmågan PDF
Ingvar Karlberg 482
Hälsa, vård och helande – Antropologiska perspektiv PDF
Carola Skott, Johan Wedel 483-486

Tema: Hälsa, vård och helande - antropologiska perspektiv

Magins effekter blir rumsrena Placeboeffekten fångad på bild PDF
Lisbeth Sachs 487-496
Sjukdomsförklaringar på Kuba PDF
Johan Wedel 497-503
Antropologisk opmærksomhed. Refleksioner fra et feltarbejde om kvinder, kræft og rehabilitering PDF
Helle Ploug Hansen 504-511
”Omskärelse är sött” Mat, kropp, och kvinnlig omskärelse i Kairo PDF
Maria Malmström 512-519
Teknologi, selvdisciplinering og magi PDF
Vibeke Steffen, Tine Tjørnhøj-Thomsen 520-530
Medicinen som fetisch Den symboliska betydelsen av astma- och allergimedicin PDF
Kristofer Hansson 531-538
Vårdandets mångfald - en jämförande diskussion PDF
Carola Skott 539-545
Den traumatiserade flyktingen Medikalisering av flyktingskap som ordningsregim PDF
Marita Eastmond 546-557

Forskning och teori

”Vårat barn kan ju vara en av dom...” - småbarnföräldrars tankar runt barnvaccinationer PDF
Emma Lindblad, Ingela Krantz, Lisbeth Sachs 558-565
”Mener du jeg skal være mit barns læge??” - en undersøgelse af holdninger til selfcare og sundhedspædagogiske problemstillinger ved kronisk sygdom hos børn fra etniske minoriteter PDF
Lene Povlsen 566-571

Recensioner

Encyklopedi om demenssjukdom PDF
Ingvar Karlberg 572
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!