Vol 93, Nr 1 (2016)

Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar

Temaredaktör: Solvig Ekblad

Innehållsförteckning

Lika aktuellt: 25 år sedan Sundsvallskonferensen om ”Att skapa stödjande miljöer för hälsa” PDF
Bo J.A. Haglund 5-6
Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar PDF
Solvig Ekblad 7-9

Tema: Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar

Ansvariga i mottagandet av ensamkommande barn och unga behöver samarbeta mer med akademin PDF
Solvig Ekblad 10-16
På flykt på egen hand PDF
Guhn Godani 17-27
Hur har de ensamkommande barnen det i Sverige? PDF
Aycan Çelikaksoy, Eskil Wadensjö 28-36
Polisens arbete med ensamkommande barn som begår brott PDF
Maria Pettersson 37-42
Ensamkommande barn och ungdomar placerade inom Statens institutionsstyrelse (SiS) PDF
Catrine Kaunitz, Jenny Jakobsson 43-52
Att må dåligt – en orsak till missbruk och beroende? PDF
Fred Nyberg 53-60
Skolsköterskans möte med nyanlända ensamkommande barn och ungdomar PDF
Christina Dahlbring 61-65
Farsor & Morsor på stan som vuxna förebilder på helgnätter till barn och tonåringar på driv PDF
Helen Lind Jaktlund 66-70
Hur blir andras ungar våra barn? PDF
Abdulahi Cadaani, Mohamed Rage, Ann-Sofie Roberntz 71-75
Integrationspedagog – skapandet av en efterfrågad utbildning PDF
Maria Modin 76-81

Forskning och teori

En magisk box för resiliensterapi Strategiskt, kreativt och engagerat stöd i samverkan med barn i kris eller svåra livssituationer PDF
Elinor Brunnberg, Angie Hart 82-97
En habiliterings samverkan med skolor och föräldrar: Organisering – rådgivning – hierarkier PDF
Per-Åke Rosvall, Anna Norrström 97-105
Mindfulness – terapier och paradoxer PDF
Håkan Nilsson, Gerhard Andersson 106-112

Debatt

Å andra sidan! PDF
Anna Pfeifer 113

Recensioner

De arbetslösa i Marienthal PDF
Urban Janlert 114-116
INTERNATIONALISERING OCH GLOBALISERING I SOCIALT ARBETE PDF
Jörgen Lundälv 117-118

Övrigt

Jämlik hälsa – vad krävs för att nå från evidens till politik och praktik? PDF
Bo J.A. Haglund 119

Krönika

Det sociala kapitalet 100 år PDF
Bengt Starrin 120-122
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!