Vol 92, Nr 4 (2015)

Tema: Missbruk 2015

Temaredaktörer: Jan Halldin och Gunnar Ågren

Innehållsförteckning

Kritiska granskningar av hälso- och sjukvårdens funktioner – ensidiga lösningar för behandling och överförskrivning av läkemedel PDF
Bo J.A. Haglund 413
Temaledare: Marknadsstyrning och missbruksvårdens medikalisering PDF
Jan Halldin, Gunnar Ågren 414-415

Tema: Missbruk 2015

Missbrukare i vård och behandling igår och idag – en personlig tillbakablick med fokus på läkarrollen PDF
Jan Halldin 416-423
Stor ökning av narkotikadödsfall och förändrade drogmönster PDF
Anna Fugelstad 424-432
Ansvarsförskjutning och skamstruktur – konsekvenser av ekonomistyrning? PDF
Ulla Bertling 433-444
Utvecklingen inom socialtjänsten – reflektioner från en socialarbetare från ”golvet” PDF
Ann-Marie Strömberg 445-449
Läkaren, receptblocket och missbrukarna PDF
Jan Halldin 450-532
Missbruksvårdens medikalisering PDF
Gunnar Ågren 454-459
Opioidepidemin i USA PDF
Gunnar Ågren 460-468
Convictus – en förening för hemlösa PDF
Claes Heijbel 469-475

Recensioner

Är den restriktiva narkotikapolitiken skadlig? PDF
Gunnar Ågren 476-478
Läkemedelsföretagens hänsynslösa profitbegär avslöjas PDF
Jan Halldin 479-481
Om fjärilar som flyger i barnets tjänst PDF
Néstor Verdinelli 482-483

Forskning och teori

Riskfylld alkoholanvändning hos ungdomar med cannabisproblem PDF
Mats Anderberg, Mikael Dahlberg 484-495
Förändring av injektionsbeteende med motiverande samtal för att minska spridningen av blodburna infektioner hos personer som injicerar droger PDF
Lillebil Nordén 496-504
Att upptäcka spelproblem – ett pilotprojekt vid ett socialkontor PDF
Mikael Dahlberg, Mats Anderberg 505-518
Skam, stigmatisering och framtidstro bland långtidssjukskrivna i ”osynliga” diagnoser PDF
Gunnar Aronsson, Staffan Marklund, Liv Johanne Solheim 519-534

Avhandlingspresentationer

Epidemiologiska studier på långloppsåkare på skidor – deltagare i Vasaloppet 1955-2010 PDF
Ulf Hållmarker 535

Krönika

Tvätta händerna! – En socialmedicinsk klassiker PDF
Bengt Starrin 536-538
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!