Vol 91, Nr 5 (2014)

Malmökommissionen visar vägen

Temaredaköter: Andreas Vilhelmsson och Per-Olof Östergren

Innehållsförteckning

Från Samhällsanalys till Samhällsinsatser - Malmökommissionen visar vägen PDF
Bo J.A. Haglund 415-418
Förord: Malmökommissionen, och sedan...? PDF
Andreas Vilhelmsson, Per-Olof Östergren 419-426

Tema: Malmökommissionen visar vägen

Att förverkliga hälsans sociala bestämningsfaktorer i en svensk stad PDF
Michael Marmot 427-432
Making social determinants of health real in one Swedish city PDF
Michael Marmot 433-437
Slutord: Motivet till kommissionen och vägen framåt PDF
Katrin Stjernfeldt Jammeh 438-439
Malmökommissionen- reflektioner av kommissionens ordförande. PDF
Sven-Olof Isacsson 440-447
Malmökommissionens arbete från initiativ till slutrapport - I huvudet på Malmökommissionens huvudsekreterare PDF
Anna Balkfors 448-458
Från Santiago till Malmö…och sen? PDF
Denny Vågerö 459-467
Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i Malmö PDF
Maria Rosvall 468-469
Barn i Malmö - skilda livsvillkor ger ojämlik hälsa PDF
Marie Köhler 470-479
Lokala handlingsstrategier för skäliga levnadsvillkor – reflektioner utifrån Malmökommissionens studier om försörjningsstödet och barns fattigdom PDF
Anna Angelin, Torbjörn Hjort, Tapio Salonen 480-488
Hur förverkligas kommissionens arbete inom stadsplanering? PDF
Marianne Dock 489-497
Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö PDF
Eva Renhammar 498-504
Varför ska Malmö finnas? PDF
Mikael Stigendal 505-512
Malmökommissionen i en framåtsyftande tillbakablick PDF
Per-Olof Östergren 513-525
Kommentarer till Malmökommissionens rapport och arbete PDF
Gunnar Ågren 526-527
Malmökommissionen PDF
Bosse Pettersson 528
Folkhälsan i stormens öga PDF
Margareta Persson 529-531
En utredning med stor räckvidd PDF
Bernt Lundgren 532-533
Når politik og videnskab mødes PDF
Finn Diderichsen 534-537
Malmös väg mot en hållbar framtid: Hälsa, välfärd och rättvisa PDF
Bob Jessop 538-543
Malmö’s path towards a sustainable future: Health, welfare and justice PDF
Bob Jessop 544-548

Recensioner

Något spretig vårdantologi PDF
Jan Halldin 549-550
Äldre på arbetsmarknaden i Danmark PDF
Jörgen Lundälv 551-552
En ny klassiker i Folkhälsoarbetets teori och praktik? Utan titel
Bo J.A. Haglund 553-556
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!