Socialmedicinsk tidskrift

Socialmedicinsk tidskrift nr 5 och 6, 2020

Psykisk hälsa hos unga

Det sista numret för år 2020 är ett omfattande dubbelnummer. I Sverige har utvecklingen av psykisk ohälsa lyfts fram som oroande. Många unga uppger att de upplever psykiska besvär och att de konsumerar sjukvård för dessa symtom. Även användningen av antidepressiva läkemedel har ökat avsevärt de senaste tio åren. I temanumret vill vi redovisa olika perspektiv som framförs i aktuell debatt om barn och ungdomars psykiska hälsa. Temanumret innehåller artiklar om trender, jordmån – faktorer som påverkar, interventioner, debatten samt avhandlingspresentationer och bokrecensioner. Ungdomars psykiska hälsa formas genom den vardag som de växer upp och utvecklas i. Under de senaste decennierna har samhället genomgått genomgripande förändringar till följd av ekonomiska kriser, ökad immigration, teknologisk utveckling, ungdomars senare inträde på arbetsmarknaden och ett förlängt beroende av föräldrarnas stöd, som kan resultera i förändringar i hur ungdomar mår. Ungdomen är en viktig utvecklingsperiod. Unga människor står inför stora omställningar och utmaningar, bland annat växande akademiska förväntningar, förändrade sociala relationer med familj och kamrater och fysiska och känslomässiga förändringar i samband med den biologiska mognaden.

Omslag: S. Hermann & F. Richter, från Pixabay

Vill du köpa numret i pappersform kostar det 200 kr + porto och kan beställas från redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se

Du hittar artiklarna under rubriken Senaste ovan.##common.journalHomepageImage.altText##


Förköp

Är du intresserad av enstaka nummer av Socialmedicinsk tidskrift eller händer det att du vill beställa en större upplaga av vissa temanummer? Beställ tidskriften innan den går i tryck så får du den till rabatterat pris direkt från tryckeriet hem i brevlådan. Kommande temanummer annonseras i förväg på vår Facebooksida. Vid förhandsbeställning gäller följande priser:

1          ex  200 kr + frakt 15 kr/exemplar (rabatterat porto, vid efterbeställning porto enligt Postnords tabell)
10        ex 1900 kr + frakt och inpackning = 5% rabatt
20        ex 3600 kr + frakt och inpackning = 10% rabatt
30        ex 4800 kr + frakt och inpackning = 20% rabatt
40        ex 5600 kr + frakt och inpackning = 30% rabatt
50        ex 6000  kr + frakt och inpackning = 40% rabatt
100      ex 10 000 kr + frakt och inpackning = 50% rabatt

Beställningar görs via redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se.
 

 


    

 

Tillkännagivanden

 

Nytt nummer av SMT har nu publicerats

 

SMT nr 5 och 6, 2020: Psykisk hälsa hos unga

Temaredaktörer: Charli Eriksson och Bo J A Haglund

 
Publicerade: 2020-12-30
 

Nytt nummer av SMT har publicerats

 

SMT nr 4, 2020: Samverkan för Agenda 2030

Temaredaktör: Evelina Hilmersson
 
Publicerade: 2020-10-26
 

Erbjudande om rabatterat förköp - SMT nr 4, 2020

 

Vi jobbar just nu med att färdigställa Socialmedicinsk tidskrift nr 4, Samverkan för Agenda 2030. Innan numret går till tryck har vi ett erbjudande om att förbeställa numret till ett förmånligt pris. Detta gäller ifall du beställer senast den 16 okt.

 
Publicerade: 2020-10-08 Mer...
 
Fler tillkännagivanden...
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!