Är segregerat boende en väg till trygghet och delaktighet för äldre?

Jan A. E. Paulsson, Lisbeth Lindahl

Sammanfattning


Äldre människor med behov av omvårdnad har sedan lång tid erbjudits särskilt boende. Äldreboendedelegationen (SOU 2008:113) föreslog satsning på ”mellanboenden”, dvs. senior- och trygghetsboende för att komplettera det ordinära och det särskilda boendet. Vad betyder inte­gration och segregation i dessa sammanhang? I programmet ”Bo bra på äldre dar”[1] har kommuner, företag och forskare undersökt frågor av detta slag.

De allra flesta äldre bor i det ordinära bostadsbeståndet. Ett segregerat boende, där äldre, utlandsfödda eller HBT-personer bor för sig, kan tillgodose specifika behov och önskemål. Boendets rumsliga avgränsning kan vägas upp av en öppenhet gentemot närsamhället. Trygghet i boendet kan bidra till att stärka äldres delaktighet i samhället.


[1] Bo bra på äldre dar (Eng.: Growing Old Living Well), se:
www.hi.se/sv-se/Arbetsomraden/Projekt/Avslutade-projekt/Bo-bra-pa-aldre-dar/


Nyckelord


seniorboende; trygghetsboende; äldreboende; integration; segregation; trygghet; delaktighet

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!