Kan jag få ett läkarintyg? - Erfarenheter av telefonrådgivning i primärvården

Ulrika Müssener, Catarina Linderoth

Sammanfattning


En stor andel av telefonsamtalen till primärvårdens telefonrådgivning avser andra problem än sjukdom, skada eller medicinska frågor. Sammanlagt deltog 35 sjuksköterskor som arbetar med telefonrådgivning i fokusgruppintervjuer. De hade tidigare deltagit i en två dagars utbildning i försäkringsmedicin. Resultaten visar att sjuksköterskorna ansåg att de efter utbildningen ökat sin kunskap om sjukförsäkringen, att de lättare kunde ställa frågor om alternativ till att besöka läkaren och stödja patienten i att fatta beslut om t.ex. egenvård.

Nurses’ knowledge on matters other than medical issues is limited although a growing number of the calls in the telephone services in primary health care deal with the need for a sickness certificate due to other problem than sickness/disease or injury. A two days course in insurance medicine was given to nurses with experiences of telephone advisory services. Data from focus-group interviews including 35 nurses were analysed. Outcomes of the practices of the course highlighted the value of this new knowledge to help nurses to: better understand the sickness insurance system, encounter their patients in a supportive way, getting their patients to be accountable for their own situation, and to improve the collaboration with colleagues.


Nyckelord


utbildning i försäkringsmedicin; telefonrådgivning; patientkontakter: sjukfrånvaro; bemötande och empowerment

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!