Riksförbundet Attention - med syfte att främja rättigheterna för personer med NPF

Martina Kopra, Anki Sandberg

Sammanfattning


Sammanfattning

Riksförbundet Attention är en icke-statlig, ideell organisation för barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionshindnedsättningar (NPF) med syfte att uppmärksam och främja rättigheterna för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras familjer.

Attention förespråkar de rättigheterna på alla i nivåer, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Genom en mängd informationskanaler, projekt, lokalt arbete och expertgrupper så som Kunskapsrådet[1], medverkan i seminarier, konferenser och forum är vår förhoppning att på så sätt minska de sociala medicinska konsekvenserna för våra målgrupper.

 

Abstract

The Swedish National Association Attention is a non-governmental, non-profit organization for children, adolescents and adults with neuropsychiatric disorders such as ADHD, Aspergers- and Tourette syndrome.

The purpose of Attention is to advance the rights of people with neuropsychiatric disorders and their families, and advocate on every level throughout our society and to help our members to improve their quality of life and reach their full potential. The main aims of Attention is to provide knowledge and information through seminars etc. regarding the difficulties that people with neuropsychiatric disorders are faced with in today’s society. Attention believes that it is only through knowledge that a person can be proactive.

To conduct educational activities aimed at educational, health and social care practitioners, encouraging parents and professionals to work together for the benefit of the person concerned and by increasing the awareness of politicians and authorities regarding questions concerning people living with neuropsychiatric disorders. We are also collecting and distributing the latest medical and psychological research to Attention´s members, professionals and society and create local networks and support groups with the objective of supporting the disabled and their relatives. Attention also participates on a national and international level to further the dissemination of knowledge about neuropsychiatric disorders.


[1] Attentions olika arbetsgrupper däribland Kunskapsrådet, http://www.attention-riks.se/index.php/om-oss-submeny/arbetsgrupper.html

 


Nyckelord


NPF, ADHD, Aspergers Syndrom, intressepolitik, funktionsnedsättning, intresseorganisation, barn, Tourette, projekt, information, lokala föreningar, spridning, påverkan, mänskliga rättigheter

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!