Att vårdas i hemmet när livet håller på att ta slut – något om best practice, hälsofrämjande palliativ vård och den goda döden

Bo J.A. Haglund

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!