DEF – Det existentiella förbandet – betydelsen av medkänsla i omhändertagande efter katastrof

Maria Arman, Arne Rehnsfeldt

Sammanfattning


Medkänsla, medlidande och universell eller ontologisk gemenskap mellan människor har framträtt som avgörande för en hälsosam utveckling efter upplevelser av katastrof. Början till en handlingsmodell kallad ”DEF – Det existentiella förbandet” (som en fortsättning på ABC) finns i en nyutkommen bok (1). Den utgår från att livsfrågor är en betydelsefull del av långtidsuppföljningen efter en katastrof. ”Livsfrågor” är de existentiella frågorna om livets innehåll, om värden, prioriteringar, människors förhållande till varandra och betydelsen av hälsa, lidande, kärlek och död. Livsfrågor innebär också livsförståelse och att förstå livet på nytt efter en katastrof. Bearbetning av livsfrågor förutsätter mänsklig gemenskap. Ett existentiellt omhändertagande bygger på en medmänsklig hållning av medkänsla och naturlig människokärlek. Vi föredrar i enlighet med vår vetenskapliga tradition att på svenska även tala om fenomenet medlidande som svar på medmänniskans lidande (engelska ”compassion”).


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!