Introduktion till Compassionfokuserad terapi och Compassion Mind Training

Christina Andersson, Sofia Viotti

Sammanfattning


Att fysisk träning är viktig för vår hälsa betraktas idag som en självklarhet. På senare år har forskning i mental träning via mindfulness, meditation och nu compassion, visat att vi kan förändra strukturer i vår hjärna som ökar vårt välmående (Davidson & Begley, 2012). Compassionfokuserad terapi (CFT) är en ny integrativ psykoterapimetod. Compassion Mind Training (CMT), som utgörs av visualiseringsövningar, ingår i CFT. Övningarna har gemensamma nämnare med mindfulness och meditation men det unika med CMT är att man lägger uppmärksamheten på sådant som gör oss trygga och lugna. Genom att träna sig i compassion kan vi förbättra vår förmåga att hantera och minska stress samt öka vår upplevelse och känsla av välmående. Speciellt med CFT är dess fokus på att stimulera känslor av samhörighet, trygghet och lugn samt utveckla ett självomhändertagande. Individer som har mycket skam och är självkritiska har svårt att vara snälla mot sig själv, att känna en inre värme och förståelse gentemot sig själv när de upplever något jobbigt (Gilbert, 2009). Den första svenska studien i Compassion Mind Training i Sverige genomfördes hösten 2012 vid Karolinska Institutet, av författarna till denna artikel. Som också har skrivit den första svenska boken om Compassionfokuserad terapi i Sverige.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!