Empati som känsla, förståelse och omsorg

Jakob Eklund

Sammanfattning


Vanligt förekommande komponenter i empatidefinitioner är bland annat känsla, förståelse och omsorg. Syftet med den här artikeln är att granska närvaron och frånvaron av dessa tre komponenter i nio inflytelserika empatiforskares empatidefinitioner. De nio är Rogers, Kohut, Hoffman, Eisenberg, Batson, Ickes, Davis, Decety och Singer. Granskningen visar att känsla finns med i åtta av definitionerna, förståelse i sju och omsorg i två. Det föreslås att framtida forskning bör försöka närma sig konsensus om en empatidefinition.


Nyckelord


Empati, medkänsla, känsla, förståelse, omsorg

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!